Funcționari

Componența aparatului de specialitate al primarului:

  • Secretar general al comunei-vacant
  • Lăpușneanu Nicoleta – Asistent social
  • Stare civilă -Păduraru Constantina-referent asistent
  • Cîrnici Andreea Florentina – Compartimentul financiar contabil
  • Cojocaru Corina – referent asistent compartiment impozite și taxe
  • Cojocaru Lucica-referent asistent Fond Funciar
  • Palade Ioana – referent asistent compartiment impozite și taxe
  • Amenajare teritoriu și urbanism-vacant
  • Oanea Constantin Cătălin- Achiziții publice