Funcționari

Componența aparatului de specialitate al primarului:

  • Secretar general al comunei-vacant
  • Lăpușneanu Nicoleta – Asistent social
  • Stare civilă -Păduraru Constantina-referent asistent
  •  Agent agricol-vacant
  • Almăjan Aura – Compartimentul financiar contabil
  • Cojocaru Corina – referent asistent compartiment impozite și taxe
  • Ciobotaru Andreea-referent asistent Fond Funciar
  • Palade Ioana – referent asistent compartiment impozite și taxe
  • Amenajare teritoriu și urbanism-vacant